ออร์แกนิค กรีนที

บรรจุ25 ซองต่อกล่อง


ออร์แกนิค กรีนทีเป็นชาที่ผสมผสานด้วยคุณ ลักษณะเฉพาะของชาเขียวออร์แกนิคกับเห็ด หลินจือออร์แกนิค

ฆอ. 2387/2556