ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่าผสมเห็ดหลินจือชนิดแคปซูล

72 แคปซูล
6 หีบห่อ
400 มก./แคปซูล


“ถั่งเช่า” หรือ ”Cordyceps” คืออะไร?

Coryceps is Coryceps เป็น ‘adatogen’ – มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของร่างกายของคุณเพื่อเสริมสร้างพลัง งานและความแข็งแกร่งของร่างกาย
• Cordyceps ส่งเสริมการทำงานของร่างกาย –เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่นักกีฬาโอลิมปิกเพื่อเสริมสร้างความอดทนและสมรรถนะของร่างกาย
• มีประโยชน์ในการต่อต้านความชรา โดยการส่งเสริมการทำงานของ Superoxide dismutase และกลตู าไธโอนในรา่ งกาย ชว่ ยใหค้ ณุ ตอ่ สกู้ บั ผลกระทบของโรคชราและรวิ้ รอยแหง่ วยั
• สนับสนุนระบบการหายใจ – มลพิษและความเครียด ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหายใจของคนเราถั่งเช่า สามารถช่วยเสริมสร้างระบบการหายใจให้แข็งแรง และมีสุขภาพที่ดี
• ต่อสู้กับความเครียด และสนับสนุนระบบการทำงานของต่อมหมวกไตซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ

ส่วนประกอบที่สำคัญ

Cordyceps sinensis – “ถั่งเช่า” หรือ “หญ้าหนอน” เพาะปลูกในผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุในระดับความสูงที่สูงมาก และในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่า มีส่วนประกอบทางเคมีที่หลากหลาย ซึ่งทำให้ “ถั่งเช่า” ทรงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมาก และทรงคุณค่าในวัฒนธรรมโบราณของจีนที่สูงยิ่งอีกด้วย

Ganoderma lucidum เห็ดหลินจือ – ราชาแห่งสมุนไพร ประกอบไปด้วยกรด triterpenoids และกรดอะมิโน ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นเวลาหลายพันปีทางด้านคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิส ระที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าของสารอาหารสูงมากคุณสมบัติและสารอาหาร

เห็ดหลินจือ มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมโบราณของเอเชียเป็นเวลาหลายพันปี ชื่อ “เห็ดหลินจือ” หมายถึง “พลังแห่งจิตวิญญาณ” ในขณะที่ญี่ปุ่นขนานนาม Reishi แปลได้ว่าเป็น “King of Herbs” หรือ “ราชาแห่งสมุนไพร” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก