Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΧΕ
ΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ
ΤΕΛΕΙΑ ΓΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ 1

ΠΡΩΙΝΟ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
ΒΡΑΔΙΝΟ
Υγιεινό Γεύμα
Ρόφημα FENIX
Ρόφημα FENIX
ogx-meal-option1

ΕΠΙΛΟΓΗ 2

ΠΡΩΙΝΟ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
ΒΡΑΔΙΝΟ
Ρόφημα FENIX
Υγιεινό Γεύμα
Ρόφημα FENIX
ogx-meal-option2

ΕΠΙΛΟΓΗ 3

ΠΡΩΙΝΟ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
ΒΡΑΔΙΝΟ
Ρόφημα FENIX
Ρόφημα FENIX
Υγιεινό Γεύμα
ogx-meal-option3

ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΡΟΦΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ. ΑΝΑΜΕΙΞΤΕ ΑΠΛΩΣ ΜΕ ΗΜΙΠΑΧΟ ΓΑΛΑ.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ