Οι Βασικές Αξίες μας λειτουργούν ως πυξίδα για τις ενέργειές μας και περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στον κόσμο.

コアバリュー

Πιστεύουμε στις έννοιες της δέσμευσης και της ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ.

Σαν μια ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, wστηρίζουμε αδιάκοπα ο ένας τον άλλο σε ολόκληρη την πορεία μας προς την κορυφή, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε ισχυροί μόνο όταν είμαστε ΕΝΩΜΕΝΟΙ

Μέσω της ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ενισχύουμε τόσο τις γνώσεις μας όσο και το επιχειρηματικό μας πνεύμα. Πιστεύουμε ότι καθένας μπορεί να αξιοποιήσει τις ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ του και να ανταμειφθεί για αυτό που πραγματικά αξίζει.

Λειτουργούμε σε έναν κόσμο ΙΣΟΤΗΤΑΣ,
όπου όλοι αντιμετωπίζονται χωρίς να επικρίνονται.