Villkor för användning

Välkommen till OrganoGold.com

Organo Gold och/eller dess dotterbolag (“Organo Gold”) tillhandahåller webbplatsfunktioner till dig på följande Villkor för användning (“Villkoren”). Om du besöker eller handlar på OrganoGold.com accepterar du dessa villkor. Läs dem noggrant. Dessutom, när du använder någon nuvarande eller framtida tjänst eller affärsverksamhet hos Organo Gold kommer du också att omfattas av de riktlinjer, villkor och avtal (“Villkor”) som gäller för en sådan tjänst eller affärsverksamhet. Om dessa villkor är oförenliga med sådana Villkor har Villkor företräde.

Sekretess

Läs vår sekretesspolicy, vilken också reglerar ditt besök på OrganoGold.com, för att förstå vår praxis.

Elektronisk kommunikation

När du besöker OrganoGold.com eller skickar e-post till oss, kommunicerar du elektroniskt med oss. Du samtycker till att få meddelanden från oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig skyddade av upphovsrättslagar i USA, Kanada och internationellt.

Varumärken

Organo Gold, OGPromo.com, OGMerchandise.com, OrganoGoldPromo, OrganoGold.com, OG Business Tools, ogbusinesstools.com och annan grafik logotyper, sidhuvuden, knappikoner, skript och tjänstnamn för OGPromo.com/OrganoGold.com är varumärken, registrerade varumärken eller utstyrslar i OrganoGold.com i USA, Kanada och/eller i andra länder. Organo Gold:s varumärken och utstyrslar får inte, tillsammans med något produkt eller tjänst som inte är Organo Gold:s användas på något sätt som kan orsaka förvirring hos kunder eller på annat sätt som nedvärderar eller misskrediterar Organo Gold och dess leverantörer. Alla andra varumärken som inte ägs av Organo Gold som visas på denna webbplats tillhör sina respektive ägare, som kan ha eller inte ha anknytning till, vara ansluten till eller vara sponsrade av Organo Gold.

Licens och åtkomst till webbplats

Organo Gold ger dig en begränsad licens att komma åt och använda denna webbplats för personligt bruk och inte för att ladda ner (annat än cachade sidor) eller ändra den eller någon del av den, förutom med uttryckligt skriftligt tillstånd från Organo Gold. Denna licens omfattar inte någon användning av denna webbplats och dess innehåll för återförsäljning eller i kommersiellt syfte; ingen insamling och användning av produktlistor, beskrivningar eller priser; ingen derivat användning av denna webbplats eller dess innehåll; ingen nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för en annan handlare; inte eller användning för datautvinning, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg. Denna webbplats eller någon del av denna webbplats får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas vidare, besökas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Organo Gold. Du får inte använda ramar eller tekniker för ramar för att innesluta något varumärke, logotyp eller annan patentskyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller formulär) för Organo Gold, utan uttryckligt skriftligt tillstånd. Du får inte använda metataggar eller annan “dold text” med Organo Gold:s namn eller varumärken utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Organo Gold. All obehörig användning upphäver tillståndet eller licensen som beviljats av Organo Gold. Du beviljas en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till startsidan för OrganoGold.com så länge som länken inte skildrar Organo Gold eller dess produkter eller tjänster på ett sätt som är falskt, vilseledande, nedsättande, eller på annat sätt stötande. Du får inte använda någon logotyp eller annan patentskyddad grafik eller varumärke för Organo Gold som del av länken utan uttryckligt skriftligt tillstånd.

Ditt konto

Om du använder den här webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomst till din dator och du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker med ditt konto eller lösenord. Organo Gold säljer inte produkter för barn men det säljer dem till vuxna som kan göra inköp med ett kreditkort eller annan tillåten betalningsmetod. Om du är under 18 år kan du endast använda OrganoGold.com tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare. Organo Gold förbehåller sig rätten att vägra utföra tjänst, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller annullera beställningar efter eget gottfinnande.

Recensioner, kommentarer, kommunikation och annat innehåll

Besökare kan skicka in recensioner, kommentarer, bilder och annat innehåll; skicka e-vykort och andra meddelanden; samt lägga fram förslag, idéer, kommentarer, frågor eller annan information, så länge innehållet inte är olagligt, obscent, hotfullt, ärekränkande, inkräktar på privatlivet, gör intrång i immateriella rättigheter eller på annat sätt är skadliga för tredje part eller stötande och de inte består av eller innehåller mjukvaruvirus, politisk kampanjföring, kommersiell värvning, kedjebrev, massutskick, eller någon form av “skräppost”. Du får inte använda en falsk e-postadress, uppträda som någon annan person eller enhet eller på annat sätt vilseleda om ursprunget av ett kort eller annat innehåll. Organo Gold förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att ta bort eller redigera sådant innehåll men granskar inte regelbundet publicerat innehåll.

Om publicerar innehåll eller skickar in material och om vi inte meddelar annat, ger du Organo Gold en icke-exklusiv, royalty-fri, evig, oåterkallelig, och fullt underlicensbar rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera och visa sådant innehåll i hela världen i alla medier. Du ger Organo Gold och underlicenstagare rätten att, om de så önskar, använda det namn som du skickar in i samband med ett sådant innehåll. Du är representant för och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till innehåll som du publicerar; att innehållet är korrekt; att användningen av det innehåll du levererar inte bryter mot denna policy och inte kommer att orsaka skada för person eller enhet; och att du kommer att gottgöra Organo Gold för alla fordringar till följd av innehåll du tillhandahåller. Organo Gold har rätt till men är inte skyldighet att övervaka och redigera eller ta bort någon aktivitet eller innehåll. Organo Gold tar inget ansvar för och ska hållas skadeslösa för innehåll som publiceras av dig eller någon tredje part.

Upphovsrättsklagomål

Organo Gold respekterar andras immateriella egendom. Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör ett intrång i upphovsrätt, vänligen kontakta oss på[email protected].

Risk för förlust

Alla artiklar som köps från Organo Gold levereras enligt en transportavtal. Det innebär att det finns en risk för förlust och äganderätt för sådana artiklar som övergår till dig vid vår leverans till transportören.

Priser

Valutan för alla produkter på OrganoGold.com visas i den lokala valutan, alternativt i US Dollar (USD). Om det inte står annat är listpriset för produkterna som visas på vår hemsida grossistpriset för våra Självständiga Distributörer, eller om du är en slutkund står handelspriset på själva produkten.

Med hänvisning till produkter som säljs av Organo Gold kan vi inte bekräfta priset förrän du har beställt; dock drar vi INTE några pengar från ditt kreditkort förrän din order har kommit in i leveransprocessen. Trots vårt bästa försök kan det hända att ett litet antal produkter i vår katalog har fel pris. Om en produkts rätta pris är högre än det som står kommer vi antingen att kontakta dig för att du ska få välja om du fortfarande vill placera din order, alternativt kommer vi att makulera din order och meddela dig om det.

Notera att denna policy endast gäller på produkter som säljs och levereras av Organo Gold. Dina köp från tredje part försäljare tar vi betalt för direkt när du lägger din order och tredje parten kan ha andra policies i fall där en produkt har prissatts fel.

Leveranspolicy

Produkten levereras inom ca 5-7 arbetsdagar efter att den har avsänts. Sådana noterade leveransdatum är Organo Gold’s bästa uppskattning för leverans och medan alla ansträngningar kommer att göras för att hålla leveranstider kan Organo Gold inte på något sätt hållas ansvariga för försenade leveranser, oavsett anledning. Organo Gold tar inget ansvar för förlust eller skada som åsamkas Kunden på grund av oförmåga att leverera på ett specificerat leveransdatum. Om produkten som kunden beställer visar sig vara slutsåld kommer kunden att informeras vid beställningstillfället. Vi uppmanar dig att använda tracking eller en service för leveransbekräftelse på alla returer. Om returen inte mottags av Organo Gold är det ditt ansvar att spåra försändelsen.

Ångerrätt

Kunden kan utan att ange några skäl upphäva alla sina beställningar när som helst upp till 14 dagar efter leverans av varorna. Om varor som beställts av dig i en beställning levereras separat kan upphävande göras fram till 14 dagar efter leverans av det sista beställningen. Kunden måste göra ett tydligt uttalande om sin önskan att upphäva. Det formulär som är utformat för upphävning och tillhandahålls av Organo Gold kan användas. Ett liknande och tydligt kommunicerat uttalande (t.ex. per brev eller e-post) till Organo Gold (se kontaktuppgifter nedan) är tillräckligt som upphävning. Om postat eller skickat per e-post träder meddelandet om upphävningen i kraft när den postades eller skickades. För att möta deadlinen för upphävning räcker det att kunden skickar kommunikationen innan ångerfristen har löpt ut. När du skickar en upphävning ska följande ingå: (i) kundens adress, (ii) beskrivning av varorna, (iii) beställningsdatum, (iv) alla referensnummer på beställningen. Om kunden har fått varan ska han/hon återbörda dem till Organo Gold (till den adress som anges under “Att returnera en produkt” i punkt 10) utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag som kunden kommunicerat upphävning från detta kontrakt till Organo Gold. Alla kostnader för att återbörda dem till oss ska betalas av kunden.

Påverkan vid upphävning

Om kunden häver detta kontrakt ersätter Organo Gold kunden för alla betalningar som mottagits från kunden, inklusive kostnader för leverans. Organo Gold får göra avdrag från ersättningen för förlust av värdet på de levererade varorna om förlusten är ett resultat av onödig hantering av produkterna, annat än vad kunden behöver för att fastställa karaktären och egenskaperna på varorna. Organo Gold kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål och senast-
a) 14 dagar efter att de fått allt levererat gods i retur från kund, eller
b) (om det infaller tidigare) 14 dagar efter att kunden uppvisar bevis på att godset är returnerat, eller
c) om inget gods har levererats, 14 dagar efter den dag på vilken Organo Gold blev informerad om beslutet att häva detta kontrakt.

Organo Gold kommer att göra återbetalningen med samma betalningssätt som du använde för betalningen. Kunden kommer att inte att påläggas några avgifter för den ersättningen.

Returpolicy för oberoende distributörer

För den fullständiga returpolicy som gäller för våra Oberoende Distributörer vill vi hänvisa till Organo Gold:s Policyer och Rutiner.
För frågor, vänligen kontakta oss på {1}[email protected].

Att returnera en produkt

Om du returnerar produkter som en Oberoende Distributör måste du erhålla ett Return Merchandise Authorization (RMA)-nummer genom att kontakta vår kundtjänst på {1}[email protected] eller 0203-4.550.235.

Vänligen skriv RMA-numret utanpå förpackningen som du returnerar till oss.

Alla produkter ska returneras till: DB Schenker BV Clara Zetkinweg 3 5032ML Tilburg

Tillämplig lag

Genom att besöka OrganoGold.com godkänner du att alla lagar i delstaten Washington, USA gäller på alla försäljningar från USA och att Holländsk (Nederländerna) lag gäller vid alla EU baserade försäljningar. Alla tvister kommer att avgöras utan hänvisning till principen om lagkonflikt, specifikt vad gäller dessa villkor med undantaget om distributörsrättigheter på returer vid ångrat köp som kan förekomma mellan dig och Organo Gold.

Webbplatsens policyer, ändringar och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Vänligen granska våra andra policyer, såsom sekretesspolicy som finns publicerade på den här webbplatsen. Dessa policyer reglerar även ditt besök på OrganoGold.com. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på vår webbplats, i våra policyer och dessa Villkor. Om något av dessa villkor ska anses ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas ska detta villkor anses utelämnat och ska inte påverka giltigheten och verkställigheten för alla kvarvarande villkor.

FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING. DENNA WEBBPLATS OCH ALL INFORMATION, ALLT INNEHÅLL, MATERIAL, ALLA PRODUKTER (INKLUSIVE PROGRAMVARA) OCH TJÄNSTER SOM INGÅR I ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS AV ORGANO GOLD “I BEFINTLIGT SKICK” OCH “SOM TILLGÄNGLIGT”, SÅVIDA INTE ANNAT ANGES SKRIFTLIGEN. ORGANO GOLD LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA BETRÄFFANDE ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER (INKLUSIVE PROGRAMVARA) ELLER TJÄNSTER SOM INGÅR I ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA WEBBPLATS, OM INTE ANNAT SKRIFTLIGEN ANGES. DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER PÅ EGEN RISK.

I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET I LAG AVSÄGER SIG ORGANO GOLD ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. ORGANO GOLD GARANTERAR INTE ATT DENNA WEBBPLATS; DESS INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER (INKLUSIVE PROGRAMVARA) ELLER TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA WEBBPLATS; DERAS SERVRAR; ELLER ATT E-POST SOM SKICKAS FRÅN ORGANO GOLD ÄR FRITT FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. ORGANO GOLD SKA HÅLLAS SKADESLÖSA OM SKADOR AV NÅGOT SLAG UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER (INKLUSIVE PROGRAMVARA) ELLER TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIREKTA, INDIREKTA, STRAFF- OCH FÖLJDSKADOR OM INTE ANNAT SKRIFTLIGEN ANGES. VISSA STATLIGA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG, GÄLLER VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR, UTESLUTNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR EVENTUELLT INTE DIG OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

Vår adress

DTL Distribution Limited
Paszkowskiego 14
05-840 Bewinow
Poland

Organo Gold Europe B.V.
Dr. Willem Dreesweg 2 Suite 88a
1185 VB Amstelveen
Nederländerna