Gebruiksvoorwaarden

Welkom op OrganoGold.com

Organo Gold en/of haar dochterondernemingen (“Organo Gold”) verstrekken website mogelijkheden om u onder de volgende voorwaarden (de “Voorwaarden”). Als U een bezoek brengt aan of winkelt bij Organogold.com, accepteert u deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door. Bovendien als u gebruik maakt van de huidige of toekomstige Organo Gold diensten of bedrijf, zult u onderworpen worden aan de richtlijnen, voorwaarden en afspraken (“Voorwaarden”) die van toepassing zijn op een dergelijke dienst of bedrijf. Indien deze condities in strijd zijn met deze voorwaarden, zullen de voorwaarden gelden.

Privacy

Leest u alstublieft daarnaast ons Privacybeleid, dat ook uw bezoek aan OrganoGold.com regelt en onze werkzaamheden begrijp baar maken.

Elektronische communicatie

Wanneer u Organogold.com bezoekt of e-mails naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U geeft toestemming om de communicatie elektronisch te ontvangen. Wij zullen met u communiceren onder bescherming van auteursrecht van de Verenigde Staten, Canada en internationaal auteursrecht.

Handelsmerken

OrganoGold, OGPromo.com, OGMerchandise.com, OrganoGoldPromo, OrganoGold.com, OG Business Tools, ogbusinesstools.com en andere OGPromo.com/OrganoGold.com afbeeldingen, logo’s, pagina headers, iconen, scripts en service namen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of verwijzingen naar het imago van OrganoGold.com in de Verenigde Staten, Canada en/of andere landen. OrganoGold’s handelsmerken en verwijzingen naar het imago mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst dat niet van OrganoGold is, of die op enigerlei wijze mogelijke verwarring kan veroorzaken bij klanten, of op enigerlei wijze OrganoGold en hun leveranciers in diskrediet kan brengen. Alle andere handelsmerken op deze website die geen eigendom zijn van OrganoGold, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die mogelijk wel of mogelijk niet zijn aangesloten bij, verbonden aan, of gesponsord door OrganoGold.

Licentie en website toegang

OrganoGold verleent u een beperkte licentie voor toegang en persoonlijk gebruik van deze website maar niet om te downloaden (behalve page caching) of aanpassingen te maken, zelfs geen gedeelte ervan, tenzij u een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OrganoGold heeft. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze website of de inhoud; enige verzameling van productlijsten, beschrijvingen of prijzen; enig afgeleid gebruik van deze website of de inhoud daarvan; het downloaden of kopiëren van accountgegevens ten behoeve van een andere merchant; of enig gebruik van data mining, robots of het verzamelen van soortgelijke gegevens en extractie gereedschappen. Deze website of enig gedeelte van deze website mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, of anderszins geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OrganoGold. U mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, geen frame of framing technieken gebruiken om een handelsmerk, logo, of andere merkgebonden informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling, of vorm) van OrganoGold in te sluiten. U mag, gebruik makend van de naam of handelsmerken OrganoGold’s, geen meta tags of andere “verborgen tekst” gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OrganoGold. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de door OrganoGold verleende toestemming of licentie. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink naar de homepage van OrganoGold.com te creëren zolang de koppeling, OrganoGold, of haar producten of diensten, niet in een foutief, misleidend, geringschattend of anderszins beledigend daglicht stellen. U kunt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, geen OrganoGold logo of andere merkgebonden grafische of handelsmerken als deel van de koppeling gebruiken.

Uw account

Als u gebruik maakt van deze website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer en gaat u akkoord met de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. OrganoGold verkoopt geen producten voor kinderen, maar verkoopt ze aan volwassenen, die met een creditcard kunnen kopen of een andere toegestane betaalmethode. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u OrganoGold.com alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of een voogd. OrganoGold behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, accounts te verwijderen of de inhoud te bewerken, of bestellingen te annuleren naar eigen goeddunken.

Beoordelingen, opmerkingen, communicatie en andere inhoud

Bezoekers kunnen recensies, reacties, foto’s en andere inhoud plaatsen; kunnen e-cards en andere communicatie versturen; en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet onwettig, onzedelijk, bedreigend, lasterlijk, inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of anders nadelig voor derden of laakbaar en niet bestaat uit software virussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, mass mailings of enige vorm van “spam” bevat. U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, zich voordoen als een andere persoon of entiteit of anderszins misleiden over de oorsprong van een kaart of andere inhoud. OrganoGold behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar bekijkt niet regelmatig de geplaatste inhoud.

Als u inhoud plaats of materiaal voorlegt, tenzij wij anders aangeven, verleent u OrganoGold een niet-exclusieve, royalty vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken van te maken en over de hele wereld in elke media te verspreiden. U verleent OrganoGold en sub – licentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud, als ze dat willen, te gebruiken. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent of anderszins eigendom heeft van alle rechten op de inhoud die u plaats, dat de inhoud juist is en dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en geen zal schade toebrengen aan een persoon of entiteit; en dat u OrganoGold schadeloos zal stellen voor alle vorderingen die voortvloeien uit de inhoud die u levert. OrganoGold heeft het recht maar niet de verplichting om elke activiteit of inhoud te controleren en te bewerken of verwijderen. OrganoGold neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud geplaatst door u of een derde partij.

Auteursrecht klachten

OrganoGold respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd wordt op een manier dat de auteurswet wordt overtreden, gelieve ons te contacteren op [email protected].

Risico van verlies

Alle gekochte artikelen van OrganoGold worden geleverd op grond van een verschepingscontract. Dit betekent dat het risico van verlies en titel voor een dergelijk artikel naar u over gaat op het moment van levering aan de vervoerder.

Product beschrijvingen

OrganoGold probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Echter, OrganoGold kan niet garanderen dat de product omschrijvingen of andere inhoud van deze website juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Indien een product aangeboden door OrganoGold niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om het in ongebruikte staat terug te sturen.

Prijzen

De valuta voor alle producten op OrganoGold.com is de Amerikaanse dollar (USD). Bovendien, tenzij anders vermeld, vertegenwoordigt de voor producten op onze website getoonde Catalogusprijs de groothandelprijs voor Onafhankelijke Distributeurs of, als u een Retailklant bent, de verkoopprijs die op het product zelf vermeld staat.

Met betrekking tot de producten die verkocht worden door OrganoGold, kunnen wij de prijs van een artikel pas bevestigen als u bestelt; wij zullen uw creditcard echter NIET belasten voordat uw bestelling het verzendproces is in gegaan. Ondanks onze inspanningen is een klein aantal van de artikelen in onze catalogus mogelijk verkeerd geprijsd. Als de correcte prijs van een artikel hoger is dan de door ons vermelde prijs, zullen wij, naar ons goeddunken, contact met u opnemen voor instructies voordat het artikel verzonden is of uw bestelling annuleren en u op de hoogte brengen van deze annulering.

Houd er rekening mee dat dit beleid alleen van toepassing is op producten die worden verkocht en geleverd door OrganoGold. Uw aankopen van externe verkopers betaalt u op het moment dat u uw bestelling plaatst, en externe verkopers kunnen mogelijkerwijze andere voorwaarden volgen in geval van een incorrecte artikelprijs.

Verzendbeleid

Product zal binnen ongeveer 5 tot 7 werkdagen na verzending bezorgd worden. Deze genoemde leverdata zijn een beste schatting Organo Gold voor de levering en hoewel alles in het werk gedaan zal worden om dit na te volgen, is Organo Gold onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk als om welke reden dan ook de levering vertraagd is. Organo Gold neemt geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt aan de Klant wegens onvermogen een opgegeven leverdatum te halen. Als een door de klant besteld product niet beschikbaar blijkt te zijn, zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld op het moment van bestelling. We raden u aan een vooraf betaalde tracking of ontvangstbevestigservice toe te voegen aan alle retourpakketten. Als het teruggestuurde pakket niet door Organo Gold ontvangen wordt, is het uw verantwoordelijkheid om de zending te traceren.

Retour / teruggave beleid

Het doel van OrganoGold is ervoor te zorgen dat de klanten volledig tevreden zijn met hun aankopen. Na ontvangst van een pakket, zal het nader onderzocht moeten worden voordat de fabrieks’ verzegelde product verpakking wordt geopend. Als de bestelling niet in goede staat is, kan deze geretourneerd worden mits aan de volgende richtlijnen wordt voldaan:

Retouren voor “terugbetaling” worden door het bedrijf alleen geaccepteerd als deze binnen 30 dagen na de bestelling verzenddatum zijn ontvangen. Retourneren van het product als “ruil” voor andere producten, worden door het bedrijf aanvaard indien ingediend binnen 45 dagen na de bestelling verzenddatum. Producten die na 45 dagen aan OrganoGold worden teruggestuurd zullen alleen worden verwerkt naar keuze van het bedrijf. Als er enige bezorgdheid is over het retourneren wordt de klant aangemoedigd om zo snel mogelijk contact op te nemen met het bedrijf.

Alle geretourneerde producten (met uitzondering voor bepaling van Gebreken, zoals hieronder beschreven), moeten ongebruikt en ongeopend worden teruggegeven en in verkoopbare staat zijn.
Defecte producten: OrganoGold streeft naar volledig tevredenheid van alles wat aangeboden wordt. Beginnend met de website helemaal tot aan het geselecteerde product. Dat gezegd hebbende, worden “product gebreken” zorgvuldig onderzocht door OrganoGold. Elk product dat de verdenking heeft “defect” te zijn moet onmiddellijk naar OrganoGold worden teruggestuurd. (zie sectie B voor retour procedures) zodat Quality Control het product kan onderzoeken teneinde de aard van het defect te controleren en soortgelijke producten uit soortgelijke of batchnummers eventueel terug te roepen. Wanneer een product door OrganoGold defect wordt verklaard, of op andere wijze niet in overeenstemming is met de Quality Control normen, zal het bedrijf het product onmiddellijk vervangen of de aankoopprijs terugbetalen. Gelieve alstublieft het product NIET te gebruiken. Voor alle gebruikte of gedeeltelijk gebruikte producten vervalt automatisch de potentiële product retour.

OPMERKING: Alle producten die teruggestuurd zijn en niet voldoen aan deze richtlijnen zullen worden teruggestuurd naar de klant op hun eigen kosten. Immers, alle retourneringen moeten binnen de hierboven vastgestelde tijdslijnen worden ingediend. Wanneer producten buiten deze tijdlijnen ingediend worden, zullen zij alleen worden verwerkt naar goeddunken van OrganoGold.
A) Distributeur terugkopen (Buy Back) alleen voor distributeurs:
Na annulering of beëindiging van de Distributeursovereenkomst mogen Distributeurs producten en verkoop hulpmiddelen (marketing tools) die hij of zij persoonlijk van OrganoGold gekocht hebben, die in verkoopbare staat zijn en die voor het eerst werden aangeschaft binnen 1 jaar vanaf de datum van ontvangst van de bestelde goederen (geen tijdslimiet in MA, GA, LA, en WY), tegen 90% van de netto-kosten van de Distributeur, verminderd met van toepassing zijnde verrekeningen en juridische claims. Alle items die duidelijk geïdentificeerd zijn op het moment van de verkoop als niet-herbruikbare, gestaakte of als seizoensgebonden zaken zullen als niet verkoopbaar beschouwd worden.
2. Bij ontvangst van verkoopbare producten en verkoop hulpmiddelen (marketing tools) en nadat onze afdeling quality control onderzoek heeft gedaan en als zij, onder Organo Gold standaard, als verkoopbaar worden beschouwd, zal de Distributeur voor 90% van de netto-kosten van de oorspronkelijke aankoopprijs worden vergoed op dezelfde manier als de oorspronkelijke betaling is ingediend. Verzendkosten die gemaakt zijn ten tijde van de aankoop zullen niet worden vergoed.
Alleen voor bewoners van de staat Montana: Montana bewoners kunnen hun Distributeursovereenkomst annuleren en hun Starters pakket binnen 15 dagen vanaf de datum van inschrijving retourneren met volledige terugbetaling van alle betaalde vergoedingen.
B) Procedures voor het retourneren
Om een product te retourneren, moet u:
Contact opnemen met het Distributor Support op +31(0) 10 7994319 of [email protected],
2. Geef hun het oorspronkelijke factuurnummer,
3. Informeer hun welke product(en) worden geretourneerd,
4. Een Return Merchandise Authorization (RMA)-nummer ontvangen, en
5. Duidelijk het RMA-nummer in onuitwisbare inkt aan de buitenkant van de doos schrijven. Pakketten zonder zichtbaar RMA nummers zullen niet door Organo Gold aanvaard worden.
6. U bent verantwoordelijk voor het vooruit betalen van alle verzendkosten in verband met de geretourneerde artikelen. Het bedrijf aanvaardt geen shipping-collect pakketten.
7. U wordt verzocht om een pre-paid tracking of leverings bevestiging mogelijkheid toe te voegen aan alle retouren. Als de geretourneerde product(en) niet door Organo Gold worden ontvangen is het uw verantwoordelijkheid om de zending te traceren.

Toepasselijk recht

Door naar OrganoGold.com te gaan gaat u ermee akkoord dat de wetten van de Staat Washington, Verenigde Staten, van toepassing zijn op alle Amerikaanse verkoop en dat de Nederlandse wetten van toepassing zijn op alle Europese verkoop en dat elk geschil beslecht zal worden ongeacht de beginselen van het conflictrecht, met name wat betreft deze voorwaarden, met uitzondering van het recht van de Distributeur op annuleringsretourningen die zich tussen u en Orago Gold kunnen voordoen.

Website beleid, aangepassingen en ontbinding

Leest u a.u.b. onze andere beleidsmaatregelen, zoals ons privacybeleid en uitwisselingsbeleid die op deze website geplaatst zijn. Deze beleidsmaatregelen bepalen ook uw bezoek aan Organogold.com. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen op onze website, beleid, en deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Als een van deze voorwaarden ongeldig wordt geacht, nietig of om enige reden onuitvoerbaar, kan die voorwaarde scheidbaar geacht worden en zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarde.

GARANTIEVERKLARING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN DEZE WEBSITE EN ALLE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (WAARONDER SOFTWARE) EN DIENSTEN INCLUSIEF OP OF ANDERS AAN U BESCHIKBAAR GESTELD VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN DOOR ORGANO GOLD OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE “ BASIS, TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK VERMELD. ORGANO GOLD GEEFT GEEN OF ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, OP WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF SOFTWARE) EN DIENSTEN INCLUSIEF OP OF ANDERS AAN U BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD VIA DEZE WEBSITE, TENZIJ SCHRIFTELIJK VERMELD. U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS.VOOR ZOVER TOEGESTAAN, OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, VERWERPT ORGANO GOLD ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ORGANO GOLD GEEFT GEEN GARANTIE DAT DEZE WEBSITE; INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (WAARONDER SOFTWARE) EN DIENSTEN INCLUSIEF OP OF ANDERS AAN U BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD VIA DEZE WEBSITE; HUN SERVERS, OF GESTUURDE E-MAIL VAN ORGANO GOLD VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN VRIJ ZIJN. ORGANO GOLD IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN ENIGE INFORMATIE, CONTENT, MATERIALEN, PRODUCTEN (WAARONDER SOFTWARE) OF DIENSTEN EN DIENSTEN INCLUSIEF OP OF ANDERS AAN U BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD VIA DEZE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE. TENZIJ HET SCHRIFTELIJK IS VERMELD. BEPAALDE STAATSWETTEN VERBIEDEN BEPERKINGEN OP GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. WANNEER DEZE WETTEN VAN TOEPASSING ZIJN, KUNNEN SOMMIGE OF ALLE VOORNOEMDE AFWIJZINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN VOOR U, EN KUNT U BESCHIKKEN OVER AANVULLENDE RECHTEN.

Ons adres

OrganoGold International Inc.
5505 Hovander Rd, Ferndale, Washington WA 98248
U.S.A.

Organo Gold Europe BV
Dr. Willem Dreesweg 2 Suite 88a
1185 VB Amstelveen
Nederland