Podmínky používání

Vítejte na OrganoGold.com

Vítejte na stránce OrganoGold.com. Společnost Organo Gold a/anebo její pobočky („Organo Gold“) vám poskytují funkce webové stránky, které podléhají následujícím Podmínkám používání („Podmínky“). Pokud navštívíte OrganoGold.com anebo pokud budete tady nakupovat, vyjadřujete tím svůj souhlas s podmínkami. Přečtěte si je pozorně. Kromě toho, když využijete současnou anebo budoucí službu Organo Gold, budete taky podléhat směrnicím, podmínkám a dohodám („Podmínky“), které se na tyto služby vztahují. Jestli jsou tyto podmínky nekonzistentní s Podmínkami, Podmínky budou určující

Soukromí

Přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů, které se taky vztahují na vaše návštěvy stránky OrganoGold.com, aby jste porozuměli našim postupům.

Elektronická komunikace

Když navštívíte stránku OrganoGold.com anebo nám pošlete e-mail, komunikujete s námi elektronicky. Souhlasíte s tím, že budeme s vámi komunikovat elektronicky. Budeme s vámi komunikovat pod ochranou Spojených států amerických a Kanady a mezinárodních autorských práv.

Obchodní značky

Organo Gold, OGPromo.com, OGMerchandise.com, OrganoGoldPromo, OrganoGold.com, OG Business Tools, ogbusinesstools.com a další OGPromo.com/OrganoGold.com grafiky, loga, záhlaví stránek, ikony tlačítek, skripty a názvy služeb jsou obchodními značkami, registrovanými obchodními značkami anebo vizuálním vzhledem OrganoGold.com v USA, Kanadě a/anebo jiných státech. Obchodní značky a vizuální vzhled Organo Gold se nesmí používat v spojitosti se žádným produktem anebo službou, která nepatří Organo Gold, a to žádným způsobem, který by mohl vést k zmatení zákazníků, anebo žádným způsobem, který znevažuje anebo poškozuje dobrou pověst společnosti Organo Gold a její dodavatelů. Všechny jiné obchodní značky, které nepatří Organo Gold a které se objeví na této webové stránce, jsou majetkem jejich příslušných majitelů, kteří můžou anebo nemusí být přičleněny, spojeny anebo sponzorovány společností Organo Gold.

Licence a přístup na webovou stránku

Organo Gold vám garantuje omezenou licenci pro přístup a osobní používání této webové stránky a nepovoluje její stažení (jiné jako caching) anebo úpravu, ani žádné její části, kromě případů s výslovným souhlasem společnosti Organo Gold. Tato licence nezahrnuje žádný opětný prodej anebo komerční využívání této webové stránky anebo jejího obsahu; žádné shromažďování a používání soupisů, popisů anebo cen produktů; žádné druhotné používání této webové stránky anebo jejího obsahu; žádné stahování anebo kopírování informací o účtech ve prospěch jiného obchodníka; anebo žádné vyhledávání informací, používání robotů anebo podobné shromažďování údajů a nástrojů na získávání údajů. Tato webová stránka anebo kterákoli část této stránky se nesmí reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat anebo jiným způsobem využívat na komerční účely bez výslovného písemného souhlasu společnosti Organo Gold. Nesmíte snímat anebo používat snímací techniky na ohraničování obchodní značky, loga anebo jiných vlastnických informací (včetně obrázků, textu, rozložení stránky anebo formy) patřících Organo Gold bez jejího výslovného písemného souhlasu. Nesmíte používat meta tagy anebo jakýkoli jiný „skrytý text“, kde se používá název anebo obchodní značky Organo Gold bez výslovného písemného souhlasu Organo Gold. Jakékoli nepovolené používání ruší povolení anebo licenci, kterou garantuje Organo Gold. Máte garantované omezené, odvolatelné a nevýhradní právo na vytvoření hyper odkazu na domovskou stránku OrganoGold.com, pokud tento odkaz nevypodobňuje Organo Gold anebo její produkty anebo služby nepravým, zavádějícím, hanlivým anebo jinak urážlivým způsobem. Nesmíte používat žádné logo anebo vlastnickou grafiku anebo obchodní značku Organo Gold jako součást odkazu bez výslovného písemného povolení.

Váš účet

Pokud používáte tuto webovou stránku jste zodpovědní za zachovávání mlčenlivosti o vašem účtu a hesle a za omezení přístupu k vašemu počítači a souhlasíte, že budete zodpovědní za všechny aktivity, které se vyskytnou na vašem účtu anebo pod vaším heslem. Organo Gold neprodává produkty pro děti, ale prodává je dospělým, kteří můžou nakupovat pomocí kreditní karty anebo jiným povoleným způsobem platby. Jestliže jste mladší 18 let, můžete používat OrganoGold.com jenom pod dohledem rodičů anebo právního zástupce. Organo Gold si vyhrazuje právo na odmítnutí služby, na zrušení účtu, odstranění anebo úpravu obsahu anebo na zrušení objednávek podle svého vlastního uvážení.

Posudky, komentáře, komunikace a jiný obsah

Návštěvníci můžou odesílat posudky, komentáře, fotografie a jiný obsah; posílat elektronické pohlednice a jinou komunikaci; a odesílat návrhy, nápady, komentáře, dotazy anebo jiné informace, pokud jejich obsah není nezákonný, obscénní, výhružný, hanlivý, porušující soukromí, omezující práva na duševní vlastnictví anebo jiným způsobem škodlivý pro třetí strany anebo nepřijatelný a nepozůstává anebo neobsahuje softwarové virusy, politickou kampaň, komerční žádosti, řetězové dopisy, hromadní poštu anebo jinou formu „spamu“. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jinou osobu anebo entitu, anebo jiným způsobem klamat, co se týče původu karty anebo jiného obsahu. Organo Gold si vyhrazuje právo (ale ne povinnost) odstranit anebo upravit takový obsah, ale nebude pravidelně kontrolovat odeslané obsahy.

Jestli odešlete obsah anebo materiál a jestli to nevyjádříme jiným způsobem, Organo Gold vám garantuje nevýhradní, bezplatné, nekončící, neodvolatelné a plně sublicencovatelné právo na používání, reprodukování, úpravu, adaptaci, publikování, překlad, vytváření odvozené práce, distribuci a zobrazování tohoto obsahu po celém světě přes jakékoli médium.Garantujete společnosti Organo Gold a sublicencujete právo na používání jména, které jste odeslali v souvislosti s daným obsahem, pokud si je vybere Zatupujete a zaručujete, že vlastníte anebo jiným způsobem regulujete všechny práva vztahující se na obsah, který jste odeslali; že obsah je správný; že používání obsahu, který jste dodali, neporušuje tyto zásady a že nezpůsobí škodu žádné osobě anebo entitě; a že odškodníte Organo Gold za všechny škody způsobené obsahem, který jste dodali. Organo Gold má právo, ale ne povinnost na sledování a úpravu anebo odstranění jakékoli aktivity anebo obsahu. Organo Gold nenese žádnou zodpovědnost a nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakýkoli obsah, který vy anebo třetí strana odešlete.

Stížnosti týkající se autorských práv

Organo Gold respektuje duševní vlastnictví jiných osob. Pokud se domníváte, že byla vaše práce zkopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv, kontaktujte nás.

Nebezpečenství ztráty

Všechno zboží koupené od Organo Gold se doručí podle smlouvy o doručení. To znamená, že nebezpečenství ztráty a nárok na toto zboží přechází na vás po jeho doručení od nás k přepravci.

Popisy produktů

Organo Gold se snaží být co nejpřesnější. Avšak Organo Gold nezaručuje, že popisy produktů anebo jiný obsah na této webové stránce je přesný, úplný, spolehlivý, aktuální anebo bez chyb. Jestli produkt nabízený samotnou společností Organo Gold neodpovídá popisu, jedinou nápravou je jeho vrácení v neporušeném stavu.

Stanovení ceny

Měna pro všechny produkty na OrganoGold.com se zobrazí v místní měně dané země, není-li stanoveno jinak, pak v amerických dolarech (USD). Není-li jinde stanoveno jinak, cena podle ceníku zobrazená u produktů na naší webové stránce představuje velkoobchodní cenu pro nezávislé distributory, nebo pokud jste maloobchodní zákazník, maloobchodní cenu uvedenou na samotném produktu.

S ohledem na zboží prodávané společností Organo Gold nemůžeme potvrdit cenu zboží, pokud si ho neobjednáte; avšak NEBUDEME účtovat z vaší kreditní karty, pokud vaše objednávka nevstoupí do procesu doručení. Navzdory našemu úsilí, u malého počtu produktů v našem katalogu může být uvedena nesprávná cena. Pokud je správná cena produktu vyšší než naše stanovená cena, budeme vás, podle našeho uvážení, kontaktovat a dáme vám pokyny ještě před doručením anebo vaši objednávku zrušíme a budeme vás o tom informovat.

Berte na vědomí, že tyto zásady se vztahují pouze na produkty prodávané a doručované společností Organo Gold. Váš nákup od prodejců třetích stran se zpoplatní, když uskutečníte svou objednávku a prodejci třetích stran mohou uplatňovat odlišné zásady pro případy nesprávně oceněného zboží.

Zásady doručování

Produkt bude doručen do cca. 5-7 pracovních dní po jeho expedování. Uvedené dodací termíny jsou nejlepším odhadem společnosti Organo Gold, a i když se je usilovně budeme snažit dodržet, Organo Gold nenese žádnou odpovědnost, pokud se dodávka z nějakého důvodu opozdí. Organo Gold nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty či škody, které zákazníkovi vzniknou v důsledku nedodržení určené dodací lhůty. Pokud bude nějaký produkt, který si zákazník objedná, nedostupný, zákazník bude o této skutečnosti informován během objednávky. Ke všem vráceným zásilkám doporučujeme přidat předplacenou sledovací či doručovací službu potvrzování. Pokud Organo Gold vrácený produkt neobdrží, je vaší odpovědností zásilku vysledovat.

Zásady týkající se vrácení zboží/náhrady

Cílem společnosti Organo Gold je zabezpečit, aby zákazníci byli úplně spokojeni se svým nákupem.Po přijetí balíku je potřebné ho důkladně zkontrolovat ještě před otevřením balení zapečetěného ve výrobě.>Jestli objednávka není uspokojivá, může se vrátit za předpokladu, že se dodrží následující pokyny:

Vrácení zboží pro „náhradu“ přijme společnost jenom, když se uskuteční do 30 dnů ode dne doručení objednávky. Vrácení produktů za účelem „výměny“ za jiný produkt společnost přijme, když se uskuteční do 45 dnů ode dne doručení objednávky. Vrácení doručené do Organo Gold po uplynutí 45 dnů se zpracuje podle uvážení společnosti. Jestli existují nějaké obavy ohledem časového plánu pro vrácení, zákazník by měl co nejdříve přímo kontaktovat společnost.

Všechny vrácené produkty (kromě těch s chybami, které jsou uvedené níže) se musí vrátit nepoužité, neotevřené a ve stavu vhodném pro opětovný prodej.

Chybné produkty: Organo Gold se snaží o úplnou spokojenost se všem, co nabízí. Týká se to webové stránky až po vybrané produkty. Chyby produktů“ společnost Organo Gold důkladně prozkoumává. Každý produkt, při kterém existuje podezření na „chybu“, se musí okamžitě vrátit do společnosti Organo Gold (přečtěte si část B, kde je postup vrácení), aby kontrola kvality mohla přezkoumat daný produkt a aby ověřila podstatu chyby a aby vzala z oběhu podobné produkty s podobným číslem výrobní série. Když společnost Organo Gold potvrdí, že je produkt chybný anebo že jiným způsobem neodpovídá normám kontroly kvality, musí společnosti okamžitě nahradit daný produkt anebo musí vrátit nákupní cenu. Daný produkt NEPOUŽÍVEJTE. Jakýkoli použitý anebo částečně použitý produkt automaticky anuluje možnost vrácení.

POZNÁMKA: Všechny vrácené produkty, které se neřídí těmito pravidly, se vrátí zpět zákazníkovi na jeho vlastní náklady. Nezapomínejte, že se vrácení musí uskutečnit v rámci výše stanoveného časového plánu. Vrácení, které se uskuteční mimo tohoto časového plánu, se zpracuje podle uvážení společnosti Organo Gold.
A) Zpětná koupě distributorem (odkup) jenom pro distributory:

1. Po zrušení anebo vypršení platnosti distributorské dohody můžou distributoři vrátit pro refundaci produkty a prodejné nástroje (marketingové nástroje), které osobně koupili od společnosti Organo Gold, které jsou ve stavu vhodném pro opětovný prodej a které koupili do 1 roku ode dne na stvrzence z první objednávky (žádný časový limit pro MA, GA, LA a WY) za 90 % z čistých nákladů distributora, méně vhodné náhrady a právní nároky. Všechny položky, které se jasně identifikovali v čase prodeje jako nevratné, výběhové anebo jako sezónní položky, se nebudou považovat za opětovně prodejné.
2. Po přijetí opětovně prodejných produktů a prodejných nástrojů (marketingových nástrojů), po jejich kontrole v našem oddělení kontroly kvality a jestli se považují za opětovně prodejné podle norem Organo Gold, distributor získá zpět 90 % čistých nákladů z původní prodejní ceny ve stejné formě, jako byla při původní platbě. Poplatky za doručení, které vznikli v čase prodeje, nebudou refundovány.
3. Jenom pro obyvatele Montany:Obyvatelé Montany můžou zrušit svou distributorskou dohodu a vrátit svůj obchodní balíček za plnou cenu uhrazeného protiplnění do 15 dnů ode dne registrace.

 

 • B) Postup při vráceníJestli chcete produkt vrátit, musíte:

  Kontaktovat distributorskou podporu na čísle 1-877-674-2661 anebo na [email protected],
  poskytnout jim číslo původní faktury,
  informovat je o vráceném produktu (produktech),
  získat číslo pro schválení vrácení (RMA) a
  vytisknout číslo RMA nesmazatelnou barvou na vnější stranu krabice. Balíky bez viditelného čísla RMA společnost Organo Gold nepřijme.
  Vy jste zodpovědní za předběžné zaplacení všech nákladů na doručení vrácených položek, které se mají odeslat. Společnost nepřijímá balíčky vyzdvižené během přepravy.<0}
  Doporučujeme vám, aby jste si objednali předem placenou službu sledování balíku a potvrzení o doručení pro všechny vrácené balíky. Pokud společnost Organo Gold neobdrží vrácený produkt, je ve vaší zodpovědnosti sledovat jeho doručení.

  Platné právní předpisy

  Návštěvou OrganoGold.com vyjadřujete souhlas s tím, že zákony státu Washington v USA, se budou vztahovat na veškerý prodej v USA a v nizozemské zákony se aplikují na veškerý prodej v EU. Jakýkoli spor se bude řešit bez ohledu na principy vztahující se na kolizi právních předpisů, a to specificky s ohledem na tyto podmínky, s výjimkou práv distributorů vztahující se na vrácení a zrušení, které se mohou vyskytnout mezi vámi a Organo Gold.

  Zásady webové stránky, její úprava a oddělitelnost

  Přečtěte si naše další zásady, jako jsou naše zásady týkající se soukromí a výměn, které se nacházejí na naší webové stránce. Tyto zásady se taky vztahují na návštěvy stránky OrganoGold.com. Vyhrazujeme si právo kdykoli vykonat změny na naší webové stránce, v zásadách a v těchto Podmínkách používání. Jestli se tyto podmínky budou považovat za nesprávné, neplatné anebo z jakéhokoli důvodu nevynutitelné, daná podmínka se bude považovat za samostatnou a nebude mít vplyv na platnost a vynutitelnost zbylých podmínek.

  ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI TATO WEBOVÁ STRÁNKA A VŠECHNY INFORMACE, OBSAH, MATERIÁLY, PRODUKTY (VČETNĚ SOFTWARU) A SLUŽEB ZAHRNUTÝCH ANEBO JINÝM ZPŮSOBEM ZPŘÍSTUPNĚNÝCH VÁM PŘES TUTO WEBOVOU STRÁNKU POSKYTUJE SPOLEČNOSTI ORGANO GOLD „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“, POKUD NENÍ PÍSMENĚ UVEDENO JINAK.SPOLEČNOST ORGANO GOLD NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, POKUD JDE O PROVOZ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY ANEBO O INFORMACE, OBSAH, MATERIÁLY, PRODUKTY (VČETNĚ SOFTWARU) ANEBO SLUŽBY ZAHRNUTÉ ANEBO JINÝM ZPŮSOBEM ZPŘÍSTUPNĚNÉ VÁM PŘES TUTO WEBOVOU STRÁNKU, POKUD NENÍ PÍSMENĚ UVEDENO JINAK. VYJADŘUJETE SVŮJ VYSLOVENÝ SOUHLAS, ŽE VYUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

  V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SPOLEČNOST ORGANO GOLD ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST ORGANO GOLD NEZARUČUJE, ŽE TATO WEBOVÁ STRÁNKA; INFORMACE, OBSAH, MATERIÁLY, PRODUKTY (VČETNĚ SOFTWARU) ANEBO SLUŽBY ZAHRNUTÉ ANEBO JINÝM ZPŮSOBEM ZPŘÍSTUPNĚNÉ VÁM PŘES TUTO WEBOVOU STRÁNKU;JEJÍ SERVERY; ANEBO E-MAILY ODESLANÉ Z ORGANO GOLD NEMAJÍ VIRUSY ANEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SLOŽKY. SPOLEČNOST ORGANO GOLD NENÍ ODPOVĚDNA ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY ANEBO Z JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ, PRODUKTŮ (VČETNĚ SOFTWARE) ANEBO SLUŽEB ZAHRNUTÝCH ANEBO JINÝM ZPŮSOBEM ZPŘÍSTUPNĚNÝCH PRO VÁS PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ A NÁSLEDNÍ ŠKODY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK V PÍSEMNÉ FORMĚ. NĚKTERÉ STÁTNÍ ZÁKONY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ANEBO VYLOUČENÍ ANEBO OMEZENÍ URČITÝCH ŠKOD. POKUD SE TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ NA VÁS, NA NĚKTERÉ ANEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ ODMÍTNUTÍ, VYLOUČENÍ ANEBO OMEZENÍ NEMUSÍ SE VZTAHOVAT NA VÁS A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA.

  Naše adresa

  Organo Gold International Inc.
  5505 Hovander Rd, Ferndale,
  Washington WA 98248 U.S.A.

  Organo Gold Europe BV
  Dr. Willem Dreesweg 2 Suite 88a
  1185 VB Amstelveen, Nizozemsko