Starkt ledarskap,

en kraftfull vision.

Möt Ledningsgruppen hos OG

Bernardo Chua

grundare och vd

När vd:n och grundaren Bernardo Chua började med ORGANO™ 2008 var han redan en affärsman och ledare inom nätverksmarknadsföring. Bernie, det smeknamn som han är känd under, har hedrats som en av de mest framgångsrika affärsmännen i Stillahavsområdet, han har tagit emot Dangal ng Bayan Award for Business and Industry, National Shoppers Choice Award för kosttillskott och Direct Sales Company of the Year vid fem olika tillfällen.

Läs mer

Det som gör ORGANO™ unikt är Bernies vision och engagemang i att föra jordens skatter till folket i världen. Under de första fem åren av ORGANO™ fokuserade skatten på den uråldriga kinesiska ört som kallas Ganoderma. Bernie blev en av de första som framgångsrikt marknadsförde örten med kaffe och te utanför Asien. Hans framgång fortsätter och allteftersom företaget expanderar, kan Bernie och hans produktutvecklingsteam kontinuerligt föra ytterligare skatter och produktlinjer till folket i världen. Det här uppdraget har gjort ORGANO™ till ett av de snabbast växande företagen för nätverksmarknadsföring inom branschen.

Shane Morand

medgrundare

Den allmänna uppfattningen är att ingen har sålt mer Gandoerma-infusionerade produkter än Shane Morand, medgrundare av OG. Som medgrundare av ORGANO™ gick Shane i bräschen för utvecklingen av kompensationsplanen, säljträningen, ledarskapsutvecklingen och den globala tillväxtplanen. Hans förmåga att motivera och utveckla ledare över hela världen har varit en modell för ledarskap inom ORGANO™ och den är ansvarig för framväxten det ledarskap som drivit fram företagets tillväxt på sex kontinenter inom fem år.

Läs mer

Shane har arbetat direkt med några av branschens mest högprofilerade talare och tränare – inklusive Anthony Robbins, Zig Ziglar, Jim Rhon, Les Brown och Dr. Mark Victor Hansen. Shane studerade entusiastisk Napoleon Hill framgångsprinciper så tidigt som i tonåren, han hade en vision och passion för ledarskapsutveckling som var avgörande för till att ta fram det exklusivt samarbetet mellan ORGANO™ och Napoleon Hill-stiftelsen.

Möt ledningsgruppen hos OG

Awie Kardiman

Finansdirektör

Som finansdirektör har Awie Kardiman globalt ansvar för alla bokförings- och finansiella transaktioner samt riskhanteringsverksamheten för ORGANO.

Läs mer

Awie är en erfaren ekonomisk expert som började sin karriär i Asien med en Big 4-revisionsbyrå. Därifrån gick han till Asia Pulp and Paper, en mångmiljardkoncern inom tillverkning och distribution med affärsverksamhet i fler än 100 länder. Under 2007 flyttade Awie till Nordamerika för att arbeta i en roll som ledande befattningshavare och blev finansdirektör för flera företag i regionen.

Awie tog sin B.A. i redovisning på Universitas Trisakti, och är en auktoriserad revisor (CPA, CMA) i British Columbia, Kanada. Awie talar även flytande indonesiska.

Norman Perrett

Senior vice vd,
global verksamhetsstyrning

Som senior vice vd inom global verksamhetsstyrning är Norm Perrett ansvarig för global verksamhetsstrategi och utförande inom ORGANO samt även för företagens tillväxt. Det är hans ansvar att se till att alla marknader når upp till och upprätthåller krav från myndigheter samt styrorgan såväl som etiska normer hos ORGANO.

Läs mer

Norm har gått in på över 35 marknader under sex år på ORGANO. Norm är en veteran i nätverksmarknadsföringsindustrin med över 30 års erfarenhet inom alla områden av verksamheten – inklusive administration, kundtjänst, logistik, distribution, lagstiftande frågor, kvalitetssäkring och juridik.

Shella Chua

Senior vice vd,
global administration och distributörstjänster

Som Senior Vice President för global administration och distributörstjänster har Shella ansvaret för att skapa en dynamisk arbetsmiljö och en hållbar infrastruktur för personalen, globala teletjänstcentraler och distributörssystem som gör det möjligt för ORGANO att tillhandahålla högkvalitativa distributörs- och kundtjänster samt uppnå sina affärsmål.

Läs mer

Formellt är hon ansvarig för HR, kund- och distributörsupplevelser samt tjänster, affärsrelationer, affärstjänster och övergripande företagsledning och administration. Utöver detta är Shella en viktig rådgivare till vd samt alla avdelningar inom ORGANO så att de kan säkerställa att företagsförklaringen är uppfylld.

Shella är en av de allra första ORGANO-anställda, hon började arbeta deltid på företaget då det startades 2008. Hon arbetade sida vid sida med vd:n och grundaren med att bygga företaget, utifrån en produkt, i ett kontor som bestod av bara ett rum, till ett av de största nätverksmarknadsföringsföretagen i branschen.

Shella har en sjuksköterskekandidatexamen från University of Alberta i Kanada. Innan ORGANO arbetade Shella som legitimerad sjuksköterska specialiserad på neonatal intensivvård.

Shannon Hewitson

Vice vd,
implementering av policyer

Som vice vd för implementering av policyer är Shannon Hewitson ansvarig för global efterlevnad inom ORGANO. Det innebär att arbeta med företagsledare, byråer för ledarskap och styrorgan för att säkerställa att företaget och ledningen fortsatt arbetar inom de juridiska riktlinjerna för dess marknader och med de högsta etiska stadgarna för ORGANO.

Läs mer

Hon fortsätter en framstående karriär med 20+ år i nätverksmarknadsföringsindustrin där Shannons verkställande ansvar på tidigare industriföretag inkluderat landsomfattande verksamhet, regional försäljning och kundservice samt regulatoriska frågor och efterlevnad.

Shannon har getts erkännande för sitt ledarskap av flera konsumentskyddsorgan, bland annat; Ombudsman, Better Business Bureau och Chamber of Commerce. Hon har axlat en aktiv roll i branschen med att utforma policyer för rättvisa och etiska affärsmetoder hos Direct Selling Association.

Shannon har en examen från Ryerson University med en examen i Human Resource Management, ett Business Applications-certifikat från Toronto School of Business samt en redovisningsexamen från Humber College.

Stephen Ang

Biträdande vice vd,
logistik

Som biträdande vice vd för logistik, är Stephen Ang ansvarig för ledarskap inom leveranskedjan för ORGANO, inklusive transport, lagerstyrning, lagerhållning och kvalitetskontroll i hela företaget.

Läs mer

Stephen kom till ORGANO 2008 och har över 8 års erfarenhet av logistikhantering för konsumentvaruföretag i Asien och Nordamerika. Som en av de allra första ORGANO-anställda utvecklade Stephen företagslogistik genom företagets tillväxt.

Stephen har en kandidatexamen i företagsekonomi och ekonomi från College of St. Benilde.

Colin Morgan-Jones

Regional vice vd,
Europa, Afrika och Ryssland/OSS

Colin Morgan-Jones kom till ORGANO som regional vice vd för Europa, Afrika och Ryssland/OSS. Han är ansvarig för alla aspekter av företagets affärsverksamhet i dessa regioner.

Läs mer

Innehar över 20 års erfarenhet av direktförsäljningsbranschen från olika ledarroller inom tjänsteyrken i privata och NASDAQ-listade organisationer i flermiljardsklassen. Colin har ett lång och gediget register för sina prestationer i hela Europa och Ryssland/OSS. Hans expertis omfattar att sammanfoga internationella bästa metoder med lokal kulturell affärsdynamik. Colin har varit ansvarig för kommersiell tillväxt, fältkultivering, samt även förvärv och strategiska affärsutvecklingsinitiativ i sina tidigare positioner – alla med starka, hållbara och mätbara resultat.

Colin är en livslång student av nätverksmarknadsföring; hängiven till att förändra människors liv och stödja andra att uppnå sina mål och ambitioner. Han har en examen i företagsadministration och företagsledning från South Notts College. Colin är en make och far, han tycker om att laga mat och läsa, han har även ett stort intresse för golf och rugby.

Rodolfo Vargas

Regionchef, Latinamerika

Som regionchef för ORGANO Latinamerika överser Rodolfo Vargas alla aspekter av ORGANO’s verksamhet i Mexiko, Central- och Sydamerika. Rodolfo tillsattes i denna position september 2016 efter att ha byggt upp verksamheten i Mexiko till att bli ORGANO’s andra största marknad.

Läs mer

Rodolfo har över 19 års erfarenhet av operativ ledarskap och som chef för både nya och existerande företag. Han har specialiserat i internationella och direktreklam företag de senaste 12 åren i Mexiko och Latinamerika.

Rodolfo har diplom från National Polytechnic Institute (IPN – UPIICSA) i produktionsteknik med sin specialisering i planering och kontroll. Han har även studerat på Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) där han läste affärsstrategi, systemvetenskap för kvalitetskontroll och internationell tull och handel.

Subhajati Angsuvarnsiri

Regional Vice President,
Southeast Asia

Subhajati Angsuvarnsiri, Landschef, Thailand, Burma. Laos och Kambodja är ansvariga för drift, strategi, försäljning och marknadsföring, samt för att bygga och stärka relationerna med de främsta säljledarna i Thailand, Burma, Laos och Kambodja.

Läs mer

Med över 20 års erfarenhet inom direktförsäljningsbranschen har Subhajati innehaft ett flertal ledande befattningar inom regionen innan han började hos ORGANO 2013. I november 2015 hedrades Subhajati Thailands kronprins, Maha Vajiralongkorn, för sina otaliga bidrag till samhället i Thailand, inte bara som en affärsman, utan även som en filantrop.

Subhajati har en examen i MBA från Boston University. Han har varit ordförande för Boston University Alumni Association i Thailand 6 år i rad och är fortfarande en aktiv ledamot i American University Alumni Association i Thailand, med kungahusets stöd. Subhajati har även tjänstgjort som förste vice ordförande i Thailands förening för direktförsäljning och nätverkande. Subhajati ger alltid tillbaka och är en aktiv medlem i samt en av de största bidragsgivarna till Community Children’s Foundation (känd som CCF) med stöd från HKH Prinsessan Maha Chakri Sirindhorn.