Αναπτύσσουμε τους ηγέτες του σήμερα.

Έχουμε επίσης στα χέρια μας μια απίστευτη ευκαιρία να δημιουργήσουμε τους ηγέτες του αύριο.

Ο στόχος και η αποστολή μας

Το ίδρυμα OG Cares Foundation γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των νέων που πιστεύουν ότι δεν έχουν κανένα μέλλον και των δεξιοτήτων που χρειάζονται για επιτύχουν στη ζωή τους.

Πολλοί νέοι και νέες πασχίζουν να βρουν ποιος είναι ο ρόλος τους σε αυτόν τον κόσμο, και χρειάζονται σωστή καθοδήγηση για να κάνουν τη ζωή τους όσο το δυνατόν καλύτερη. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να βοηθήσει το OG Cares. Το Ίδρυμα παρέχει τους πόρους, τα εργαλεία και την εκπαίδευση για να επιφέρει μια θετική αλλαγή στις ζωές των νέων ανά τον κόσμο.

Το Ίδρυμα OG Cares Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 501 (c) (3).