About Us - Organo Gold

ORGANO™ บริษัทธุรกิจเครือข่ายที่มุ่งสร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตของทุกคนให้บรรลุถึงระดับคุณภาพชีวิตใหม่ มีอิสระ มีสุขภาพที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมและโอกาสทางธุรกิจ

เกี่ยวกับ ORGANO™


ผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารเสริม และ ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล จำหน่ายผ่านนักธุรกิจอิสระ ORGANO™ ของเราในกว่า 50 ประเทศ

นักธุรกิจ ORGANO™ ให้คุณได้ทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้บริการจัดส่งอัตโนมัติ และแนะนำโปรโมชั่นพิเศษผ่าน โปรแกรมลูกค้าที่แนะนำ

เมื่อคุณหลงรักในผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมแห่งโอกาสทางธุรกิจ ให้ตัวเลือกค่าตอบแทนอย่างกว้างขวางให้กับผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจระดับโลกหรือหารายได้พิเศษ

ORGANO™ ได้ทำงานร่วมมือกันเฉพาะกิจกับมูลนิธิ Napoleon Hill Foundation. หนังสือ The Think and Grow Rich book มียอดขายกว่า 100 ล้านเล่มทั่วโลก เป็นหนังสือที่สร้างแรงบรรดาลใจแก่ผู้คนนับล้านเพื่อประสบความสำเร็จในฐานะเป็นผู้ประกอบการและทางการเงิน

ORGANO™ เป็นผู้นับสนุนมูลนิธิ OG Cares Foundation หรือองค์กรอิสระที่ไม่แสวงผลกำไร สนับสนุนเยาวชนและมอบโอกาสเพื่อให้เป็นสมาชิกชุมชนที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีแนวคิดริเริ่มในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับคนรุ่นต่อไป